DE GOUDEN LEEUW

Brons met bladgoud, 48 cm,
in opdracht

Oeuvreprijs KNVB, postuum
toegekend aan Rinus Michels in
2005. Toegekend aan Johan
Cruijff in 2006.

Shift F16